Downloads

Klik hieronder op een categorie om de desbetreffende bestanden te kunnen downloaden.
Lees verder Duurzaamheid
Prijsvraag (download >>)   

Zie hier hoe het werkt met de prijsvraag om de Profburgwijk in Leiden te verduurzamen. 


Verantwoordelijkheid nemen (download >>)   

In het boek Hartvaardigheden gaat hoofdstuk 5 over Verantwoordelijkheid nemen. Daarin wordt ook de assertiviteitstrap besproken, met alle gradaties waarin je gedrag van anderen kunt beïnvloeden: van niets doen tot afdwingen. 
In het kader van Duurzaamheid is het naar mijn idee tijd om meer drastische veranderingen 'af te dwingen'; bijvoorbeeld zoals Extinction Rebellion doet. Laten we dat wel liefdevol, respectvol en geweldloos blijven doen, en alleen in het algemeen belang (zoals voor maatregelen tegen klimaatverandering). Maar soms wel net buiten de lijntjes van de wet. 


Tips om verder te verduurzamen (download >>)   

In deze tijd dragen we m.i. allemaal een verantwoordelijkheid om de aarde leefbaar te houden en onze negatieve impact op natuur en milieu te verkleinen. Sinds enige jaren ondersteun ik m.n. mijn wijkgenoten in de Professoren- en Burgemeesterswijk in Leiden om hun woning en hun leven te verduurzamen. Wellicht hebben bezoekers van deze website ook iets aan de bijgevoegde informatie. En het geeft een beeld van wat ik doe, voor wie zich dat afvraagt. 

In dit groeidocument staat een aantal dingen die je kunt doen; deels afgestemd op de Profburgwijk.


Algemene informatiefolder verduurzaming in de Profburgwijk in Leiden (download >>)   

Deze folder bevat contactgegevens van organisaties en mensen die kunnen helpen om je woning (in de Profburgwijk in Leiden) te verduurzamen. 
Ook staat er een top 40 in van verduurzamingsmaatregelen.


Degelijke gids van Elseviers Magazine (download >>)   

Elseviers Magazine publiceerde in 2021 een degelijke gids met heel veel informatie. 
Ik heb het niet gevraagd, maar ik vertrouw er op dat ze ermee akkoord gaan dat ik het hier publiceer.


Incasseren (download >>)   

Voor een duurzame samenleving is het nodig om sommige 'verworvenheden' op te geven, zoals veelvuldig: vlees eten, vliegen, autorijden, spullen kopen, groot wonen. Hoe meer je aan deze verworvenheden gewend bent, hoe lastiger het kan zijn om ermee te stoppen. 
De (hart-)vaardigheid om dit te doen noem ik incasseren. In het bijgevoegde hoofdstuk 4 uit het boek hartvaardigheden kun je er meer over lezen.


Lees verder Hartvaardigheden
Hartvaardigheden in Happinez (download >>)   

Het artikel over hartvaardigheden in tijdschrift Happinez van juni 2018; zes bladzijden, met veel oefeningen uit het boek Hartvaardigheden.


Levensmatrix (download >>)   

De levensmatrix is een schema voor jouw belangrijkste levensdoelen en levensgebieden.


Levensmatrix - tekening (download >>)   

Dit is een getekende, wat speelsere versie van de levensmatrix.


Mindmap (download >>)   

Bijgevoegd een mindmap met de 33 belangrijkste hartvaardigheden.


Moed-lijst (download >>)   

Met deze moed-lijst kun je bijhouden hoe het bevalt om dingen te doen waar je moed voor nodig hebt. Vul bijvoorbeeld 5 acties in en bepaal dan wat het je heeft opgeleverd!


Vragenlijst Hartvaardigheden (download >>)   

De concept-vragenlijst Hartvaardigheden geeft een indicatie hoe goed jij bent in de 6 kernhartvaardigheden: geven, ontvangen, confronteren, incasseren, verantwoordelijkheid nemen en loslaten.

Vul de vragenlijst in en mail het bestand naar info@maartenstoffers.nl , dan zal ik je de scores toesturen. 

Alvast bedankt voor het invullen!


Lees verder Inspiratie
Goodmorning, this is God! (download >>)   

Een vrolijke, 'ontzorgende' tekst over God. Waarbij je geheel je eigen invulling mag geven aan wat jij onder God verstaat.


Liefde - met open hart (download >>)   

Een boekfragment over de kracht van liefde.


Spreuken van deze website (download >>)   

Als je de spreuken (linksboven op deze website) nog 's rustig terug wilt lezen: zie deze PDF.


Lees verder Loopbaan (Zet je zeilen naar de wind)
Lees verder Mindmaps
Cruciale gesprekken (download >>)   

Is het niet wrang: juist bij cruciale gesprekken maken we de meeste 'fouten' in onze communicatie - terwijl het er dan echt op aan komt. Logisch ook wel: juist omdat het spannend is, spelen onze emoties op en zijn we niet altijd even begripvol, volwassen of rationeel. Deze mindmap 'Cruciale gesprekken' geeft de belangrijkste punten weer uit het gelijknamige boek.


Hartvaardigheden (download >>)   

Download de mindmap en krijg 30 ideeën om gelukkiger te worden.


Hartvaardigheden (uitgebreid) (download >>)   

Als trainer/coach ben ik gewend om mensen vaardigheden aan te leren. Daarbij heb ik speciale belangstelling voor de persoonlijke ontwikkeling, en dan zeker ook de 'spirituele' kant daarvan. Anders gezegd: voor de ontwikkeling van je 'hart' - zoals de grote religies beogen, en waar inspirende voorbeelden als bijvoorbeeld Gandhi, Dalaï Lama en Etty Hillesum ons toe uitnodigen.

In de bijgevoegde mindmap staat een aantal 'hartvaardigheden' genoemd, vanuit de overtuiging dat aandacht voor deze vaardigheden helpt om ze te vergroten, wat ten goede komt aan je uiteindelijke geluk.


Lees verder Tests
Test Pro-activiteit (download >>)   

Met de zelftest 'pro-activiteit' kun je een beeld krijgen van de mate waarin je pro-actief bent: initiatief neemt, anticipeert, verantwoordelijkheid neemt, 'vooruit handelt' (= letterlijke vertaling van het latijnse 'pro-agere').

De test bestaat uit 20 vragen waaraan je score geeft tussen 1 en 5. De som van alle scores deel je door 10, waarna je een rapportcijfer krijgt tussen de 2 en 10.

Voorafgaand aan de eigenlijk test vind je nog een korte toelichting over de achtergrond van de test.


Test EQ (emotionele intelligentie) (download >>)   

Met de korte vragenlijst EQ krijg je een beeld van je EQ, gesplitst in 4 aspecten van EQ: bewustwording resp. hanteren van de emoties van jezelf resp. de ander. Het gemiddelde van de scores van deze vier aspecten is je totaalscore voor EQ.

De test is gemaakt in excel, zodat de scores automatisch worden opgeteld - ALS je je scores tenminste in de juiste vakjes invult.

Succes met de test - en vooral met het vergroten van je EQ!


Lees verder Theorie
Hartvaardigheden (download >>)   

Als trainer/coach ben ik gewend om mensen vaardigheden aan te leren. Daarbij heb ik speciale belangstelling voor de persoonlijke ontwikkeling, en dan zeker ook de 'spirituele' kant daarvan. Anders gezegd: voor de ontwikkeling van je 'hart' - zoals de grote religies beogen, en waar inspirende voorbeelden als bijvoorbeeld Gandhi, Dalaï Lama en Etty Hillesum ons toe uitnodigen.

In de bijgevoegde mindmap staat een aantal 'hartvaardigheden' genoemd, vanuit de overtuiging dat aandacht voor deze vaardigheden helpt om ze te vergroten, wat ten goede komt aan je uiteindelijke geluk.


Intro syllabus Leidinggeven (Management Skills) (download >>)   

Om een indruk te krijgen van de inhoud van mijn trainingen Leidinggeven (of Management Skills) vind je hier de intro uit de gelijknamige syllabus. Trainingen Leidinggeven zijn altijd maatwerk: er kunnen altijd onderwerpen bij of af, en ook het aantal dagen en de verhouding tussen theorie en het oefenen met acteur kan anders. Maar de intro geeft wel een beeld.


Loopbaanbegeleiding: Zeil-Wind (download >>)   

Model VOUTA (Visie - Organisatie - Uitvoering - Tevredenheid - Aanpassing) (download >>)   

Het VOUTA-model geeft houvast aan leidinggevenden en medewerkers van teams, afdelingen en organisaties om de 'visie' te vertalen in concrete acties en afspraken, maar om vervolgens ook te bewaken of leidinggevende, klanten en medewerkers tevreden zijn.


Samenwerkingsmodel (download >>)   

Bij samenwerking zijn verschillende stappen cruciaal: de dialoog, het maken van afspraken, het nakomen van de afspraken, het elkaar aanspreken (spannend!) EN het regelmatig opnieuw bespreken van deze stappen. Het samenwerkingsmodel geeft deze stappen schematisch weer.


Lees verder Uittreksels
Carl Jung en zijn spirituele zoektocht (download >>)   

In het boek 'De weg naar het Zelf' beschrijft Claire Dunne de spirituele zoektocht van Carl Jung naar het Zelf: zijn leven en zijn werk. Een prachtig boek, waaruit ik hier een aantal fragmenten citeer.


Cruciale gesprekken (download >>)   

Cruciale gesprekken zijn gesprekken die zo belangrijk zijn dat het niet vanzelfsprekend is dat we ze effectief voeren. Helaas gebeurt dat ook niet altijd. Vaak spelen emoties een rol, waardoor we onze helderheid verliezen en boosheid, verdriet of angst de boventoon voert.

Jaren geleden las ik het engelstalige boek 'Crucial Conversations', dat inzicht geeft in de warboel waarin je terecht kunt komen, maar ook helpt om uit die warboel te blijven en juist je belangrijkste gesprekken effectief te voeren. Ik maakte een (grotendeels) Nederlandstalig uittreksel, dat ik hier graag met je deel.


Zelfcompassie (download >>)   

De m.i. allermooiste fragmenten uit het boek verzameld op zes bladzijden. Pareltjes over zelfcompassie!


Lees verder Algemene voorwaarden MSTC
Algemene voorwaarden Maarten Stoffers, training en coaching (download >>)   

In de algemene voorwaarden staat o.a. vermeld welke kosten zijn verschuldigd bij annulering.


Privacyverklaring (2022) (download >>)   

Dit is mijn privacyverklaring, waarin staat aangegeven hoe ik met vertrouwelijke gegevens omga.


Lees verder Brochures
Agenda 2017 (download >>)   

Voor inhoudelijke en praktische informatie over de workshops, zie deze brochure.


Hartvaardigheden (download >>)   

Brochure over de workshops 'Hartvaardigheden'. Voorbeelden van hartvaardigheden: vertrouwen, gunnen, vergeven, loslaten, verdragen, genieten en durven. Hoe kunnen die je helpen om een concrete stap te zetten naar een gelukkiger leven?


Mogelijkheden voor korte workshops (download >>)   

Desgewenst kan ik kortere of langere workshops verzorgen. Een aantal suggesties voor korte workshops (30-90 min.) staat vermeld in bijgevoegd document, met een inleiding, een korte schets van de inhoud en een tijdsindicatie.


Omgaan met lastig of agressief gedrag (download >>)   

Omgaan met lastig of agressief gedrag is een zeer doelgerichte training die mensen helpt om minder last te hebben van (de angst voor) lastig of agressief gedrag van klanten, burgers, ouders of anderen.


Visie op trainen en coachen (download >>)   

Plezier in je werk (download >>)   

Plezier in je werk - als persoon of als team: het hoeft niet slecht te zijn om het beter te krijgen!


Teamdagen met inhoud (download >>)   

Voor teams die op hun teamdag het aangename met het nuttige willen combineren, geef ik 'teamdagen met inhoud'. Mijn expertise ligt vooral bij 'de inhoud' om goed en prettig samen te werken. Hoe ik dat vormgeef is te lezen in bijgevoegde brochure.


Uitleg van het MSTC-logo (download >>)   

Mijn logo bevat veel symboliek; het is mijn antwoord op de vraag waar het om gaat in het leven. Er zit liefde in (het hart in het midden), plezier (de vele zeilbootjes), wijsheid, vertrouwen, acceptatie, natuur en nog veel meer. Mocht je benieuwd zijn naar de betekenis van mijn logo, dan kun je daar in de bijgevoegde brochure meer over lezen.