Trainingen en coaching voor artsen en verpleegkundigen

De zorg kampt met grote uitdagingen, zoals de bezuinigingen, grotere klantgerichtheid, mondiger cliënten (en familie), onderlinge aanspreekcultuur, e-health en de multiculturele samenleving.

Meer dan ooit is de zorg in beweging en wordt van medewerkers op diverse terreinen een grote flexibiliteit verwacht.

Het 'goed en prettig werken' blijkt ook in de zorg een relevante formule om win-win-win te bereiken voor cliënten, zorgverleners en management.

Hieronder enkele voorbeelden van trajecten in de zorg:

Gehandicaptenzorg: cliënt weer centraal

Traject om de samenwerking op een 'lastige locatie' (onderbezetting, oud zeer, onduidelijke toekomst, veel verzuim) weer op orde te krijgen. Aanpak, samen met zorgmanager en medewerker niveau 5:
- Probleemverkenning via korte interviews met alle medewerkers
- Globaal plan opgesteld
- Per team het 'oud zeer' opgelost
- Visie van de locatie opgefrist ('Cliëntgerichte zorg en prettig samenwerken') en vertaald naar praktische werkwijzen
- Locatiebreed overleg opgezet voor communicatie tussen de teams.


Huisartsenpraktijk: spanning uit de lucht

Teamdag om spanningen binnen het team op te lossen en iedereen weer enthousiast te krijgen binnen het team.


Tientallen medici: individuele coaching voor artsen

Individuele coaching om mensen weer de 'balans' in hun leven terug te laten vinden tussen alle ballen die ze in de lucht moeten houden (onder andere in samenwerking met Touch, training en coaching).


AIOS: time-management

Helder krijgen wat je in deze fase van je leven wilt. Prioriteiten stellen, keuzes maken, bondiger communiceren en toch tevreden zijn.