Wilt u meer informatie over de training Gesprekstechnieken in de zorg? Ik nodig u van harte uit om vrijblijvend contact met mij op te nemen via tel. 06-50944291 of email info@maartenstoffers.nl. Ook als u alleen advies wilt en nog niet weet of u wel een training wilt.


Inhoud en thema's van de training ‘Gesprekstechnieken in de zorg’

De training ‘Gesprekstechnieken in de zorg’ gaat gedeeltelijk over de gesprekken die zorgverleners hebben met patiënten en familie. In de praktijk blijkt echter dat zorgverleners vooral moeite hebben met communicatie met hun collega’s en met andere disciplines (artsen – verpleegkundigen – administratief personeel – managers).
In grote lijnen spelen in de zorg veelal dezelfde thema’s.


Om ’s vijf dingen te noemen:
1. ‘Nee’ zeggen op een professionele, collegiale manier. Veel mensen in de zorg zijn mensen-mensen, die het heel vervelend vinden om ‘nee’ te zeggen tegen collega’s, patiënten of leidinggevenden. Met als gevolg dat ze te veel hooi op hun vork nemen. Dat kan ten koste gaan van hun gezondheid, maar in eerste instantie vooral van hun eigen werkplezier. Vaak zien partners of vrienden thuis al lang dat iemand te veel doet, maar vinden mensen het lastig om grenzen te stellen. Gelukkig is het heel goed mogelijk om ‘nee’ te zeggen op een manier die wel duidelijk is, maar niet de relatie verstoort.


2. Verzoeken doen: andere mensen om hulp vragen. Veel mensen in de zorg doen graag iets voor een ander (zeker als ze tijd hebben), maar vinden het lastig om iemand iets te vragen.


3. Feedback geven en meta-communicatie: soms is de werkdruk zo hoog dat collega’s, leidinggevenden, patiënten of familie uit hun slof schieten. Of je op een vervelende manier onder druk zetten. In de trainingen gesprekstechnieken kunnen we desgewenst aandacht besteden aan manieren om dat gedrag van die ander te stoppen – ook hier weer wel zonder de relatie te beschadigen.


4. Begrip tonen: sommige mensen zijn eigenlijk zó hulpvaardig, dat ze zichzelf moeten ‘beschermen’ tegen te veel werk. Hun ‘nee!’ kan dan veel harder overkomen dan ze het bedoelen. Tegelijkertijd zijn er mensen die wat dominant zijn en niet zo meelevend. Die ‘vergeten’ vaak om hun begrip voor anderen uit te spreken. Als ze wél hun begrip uitspreken wordt het contact veel soepeler en wordt de samenwerking veel beter.


5. Eerlijk zijn: inherent aan zorgverleners is dat ze zorg verlenen aan andere mensen. Vaak gaat dat gepaard met het wegdrukken van hun eigen wensen. Maar die wensen hebben ze natuurlijk wel. Voor de communicatie (en voor hun gesprekspartner) is het veel handiger als ze hun wensen gewoon op tafel leggen. Oftewel: als ze eerlijk zijn. Ook dat is te leren – al is er vaak wel iets voor nodig willen mensen het vertrouwen hebben dat ze het contact daar echt niet mee verstoren.

Deze vijf thema’s komen in de training 'Gesprekstechnieken in de zorg' aan bod. Overigens geef ik vooral maatwerk-trainingen, en dan bespreek ik met de opdrachtgever of er specifieke wensen zijn en welke onderwerpen het meest relevant zijn.


Doelgroep

De training 'Gesprekstechnieken in de zorg' is enerzijds relevant voor artsen (aios, anios, specialisten), en verpleegkundigen, maar net zo goed voor administratief personeel en managers. Daarbij denk ik in eerste instantie aan ziekenhuizen, maar ook aan verpleeg- en revalidatiecentra, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken; kortom alle mogelijke organisaties waar mensen in de zorg samenwerken. De afgelopen jaren heb ik o.a. getraind voor: LUMC, VUMC, UMC, Parnassia, Rijndam, Altrecht en Cicero, maar bijv. ook voor de KNMG en voor vakverenigingen van o.a. chirurgen, internisten, oncologen en revalidatie-artsen.


Praktische informatie over de training 'Gesprekstechnieken in de zorg'

Doorgaans heeft de training 'Gesprekstechnieken in de zorg' de volgende opzet:
Tijdsduur: 2 dagen
Tijden: 9.00 - 17.00 uur
Groepsgrootte: 6 - 10 personen
Locatie: in overleg

Kosten

De kosten hangen af van de invulling van de training.

Planning

De training 'Gesprekstechnieken in de zorg' kan vanaf 2 weken na opdrachtbevestiging starten.


Aanmelden

Wilt u meer informatie, dan nodig ik u van harte uit om vrijblijvend contact met mij op te nemen via tel. 06-50944291 of email info@maartenstoffers.nl.
Ook als u alleen advies wilt en nog niet weet of u wel een training wilt.