De bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omvat alle 4 de aspecten van MVO:

  • People: 'goed en prettig werken' als visie
  • Planet: milieuvriendeljke bedrijfsvoering
  • Profit: duurzaam financieel beheer
  • Person: stimuleren van eigen verantwoordelijkheid


Het 'goed en prettig werken' beoogt bij te dragen aan een duurzame samenleving.

De milieuvriendelijke bedrijfsvoering omvat onder meer: maximale energiebesparing, duurzame energie, hybride auto, Green-hosting, dubbelzijdig printen, biologisch en vegetarische voeding en maximaal 1x per 5 jaar vliegen.

Duurzaam financieel wordt ingevuld met de richtlijn om noch te weinig, noch te veel te verdienen, en daar zo nodig ook bij partners op aan te sturen. En Triodos is daarbij een passende bank.

Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid krijgt vorm in diverse trainingen en coaching.
Een concreet voorbeeld daarvan is het onderwerp 'hartvaardigheden': hoe eerder we leren tevreden te zijn met wat een duurzame levensstijl ons geeft, des te eerder zal de samenleving duurzaam zijn.