Blog van trainer en coach Maarten Stoffers

El Nino en hartvaardigheden


Ik sta te koken. De bel gaat. Een collecte van het Rode Kruis. Door de dramatische uitwerking van El Nino op het weer in Afrika worden miljoenen mensen met de hongersnood bedreigd. Weerfenomeen El Nino, dat mede voortkomt uit het broeikaseffect en dus uit onze welvaart, zorgt voor de grootste natuurramp in 50 jaar. En drijft ook nog eens massa’s mensen vanuit Afrika naar Europa.

Oei.

Lees El Nino en hartvaardigheden >>

Jij bent het doel, het gaat om jou


Jij bent het doel, het gaat om jou.

We leven in een wereld waar allerlei doelen zijn die we lijken te ‘moeten’ behalen. We ‘moeten’ een vak leren en uitoefenen, de relaties met onze partner onderhouden, met onze kinderen, familie en collega’s, we moeten gezond eten, ons huis onderhouden, liefst milieubewust leven, het nieuws volgen, sporten, ons persoonlijk ontwikkelen, Facebook bijhouden, en ook nog van het leven genieten: er moet nogal wat.

Lees Jij bent het doel, het gaat om jou >>

Leiderschapsstijlen in de 21e eeuw


Mijn vader ging ons huis uit toen ik 11 was en hij 64: met zijn Parkinson en dementie was het thuis niet meer leefbaar. Hij overleed drie jaar later. Terugkijkend is hij meer een grootvader dan een vader voor me geweest. ‘Stel dat je hier zelf voor gekozen hebt, zo’n afwezige vader, waarom zou je dat dan gedaan kunnen hebben?’, vroeg iemand me veel later. ‘Zodat ik mijn eigen pad kon gaan,’ dacht ik meteen.

Lees Leiderschapsstijlen in de 21e eeuw >>

Confronteren is geven


Veel mensen vinden het moeilijk om zich confronterend te gedragen: iets doen dat voor een ander niet leuk is. Feedback geven bijvoorbeeld, een afspraak afzeggen, of uitspreken dat een ander de werkelijkheid verdraait. Gelukkig zijn er wel gedachten en manieren om confronteren makkelijker te maken. Ik noem er vijf.

Lees Confronteren is geven >>

Waar gaat het om in het leven?


Het is nog vroeg; kwart over negen 's morgens. De training time-management is een kwartiertje bezig. Ik heb net de doelen en het programma van de dag verteld en we hebben een kort voorstelrondje gedaan. De deelnemers kijken naar de woorden 'Waar gaat het om in het leven?', die op de flipover staan. Daar onder heb ik een kleurige regenboog getekend: symbool voor de veelkleurigheid van het leven, maar ook voor het 'grotere perspectief' van waaruit je naar het leven kunt kijken.

Lees Waar gaat het om in het leven? >>