Motiverende gespreksvoering

De term ‘motiverende gespreksvoering’ is afkomstig uit de hulpverlening, met name uit de verslavingszorg. Veel hulpverleners hadden de ervaring dat hun cliënten helemaal niet geholpen leken te willen worden: als dwarse pubers leken ze alleen maar meer weerstand te bieden als ze hulp kregen. Heel frustrerend, voor beide kanten. Wat blijkt: het werkt veel beter om eerst contact te maken met ‘de mens achter de cliënt’, en die mens te laten formuleren wat hij (of zij) eigenlijk wil – en wat hij niet wil. Belangrijk daarin is aandacht voor de schijnbare tegenstrijdigheid dat mensen enerzijds wel, maar anderzijds ook niet willen veranderen.


Deze schijnbare tegenstrijdigheid is veel breder dan de verslavingszorg; die is naar mijn idee universeel menselijk: of het nu gaat om gezonder leven, een betere balans tussen werk en privé, meer zelfdiscipline, of welke wenselijke verandering dan ook: ieder mens kent het dilemma tussen wel willen maar ‘geen zin’ hebben. Dan is het heel prettig als iemand anders (bijv. een collega, vriend(in), ouder, leidinggevende, zorgprofessional) mee wil denken, voelen en kiezen wat er nodig is om alsnog wel te doen wat je eigenlijk wilt.
Maar dan moeten er natuurlijk wel genoeg mensen zijn die er op die manier voor anderen willen zijn.
Ben jij zo iemand?


Doelgroep

De training ‘motiverende gespreksvoering’ is bedoeld voor iedereen die (verder) wil leren om gesprekken op een motiverende, inspirerende manier te voeren. Dat kan zijn als leidinggevende, als zorgprofessional, als collega, als ouder of in een andere rol waarin je gesprekken voert met mensen die moeten leren om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie, hun gedrag en/of hun leven.


Doelen

Als je goed bent in motiverende gespreksvoering kun je je gesprekspartners in minder tijd beter motiveren en stimuleren om hun situatie (en problemen) eerlijk onder ogen te zien, hier liefdevol mee om te gaan en zelf de verantwoordelijkheid te nemen om die situatie te verbeteren. Dat zijn dan ook de doelen van deze training.


Inhoud: basistechnieken en veel oefenen

Tijdens de training leer je (en oefen je met) een aantal basistechnieken, zoals:
- actief luisteren en begrip tonen
- ‘schakelen’ in communicatie
- inleven en begrip tonen
- ‘gunnen’, geven, je hart openen, compassie hebben
- confronteren, eerlijk zijn, een lastige boodschap overbrengen

Verder is er ruimte om je eigen casuïstiek in te brengen – en daar concreet mee te oefenen. Zo nodig krijg je theorie-op-maat aangereikt die jou helpt om jouw leerdoelen te bereiken. Voorbeelden:

 • Iemand die makkelijk praat (ook voor zijn beurt) kan oefenen met zijn mond houden en begrip tonen;
 • Iemand die het moeilijk vindt om aan te zien hoe een ander ‘pijn’ heeft, kan daar mee oefenen en leren wat hij (of zij) wél kan doen – en voelen;
 • Iemand die geneigd is om problemen van anderen zelf op te lossen, kan oefenen om het probleem bij de ander te laten.

Een neveneffect van de training is overigens dat veel deelnemers ook eerlijker én milder worden naar zichzelf, met als gevolg dat ze hun situatie en eventuele problemen beter en met meer liefde onder ogen kunnen zien en oplossen.


Programma van de training Motiverende Gespreksvoering
Dag 1:

 • Introductie, kennismaking, individuele leerdoelen
 • Basismodel motiverende gespreksvoering
 • Basistechnieken (o.a. contact maken, doel bepalen, stimuleren, gesprek afsluiten)
 • Oefening
 • Omgaan met weerstand (incl. oefening)
 • Gunnen
 • Confronteren
 • Oefenen met concrete praktijksituaties
 • Opstellen individueel actieplan

Dag 2:

 • Terugblik actieplan
 • Rationele effectiviteit
 • Keuzeprogramma:
  - Herschrijven van oude persoonlijke ‘script’
  - Oefening ‘hart openen en gunnen’
  - Oefening ‘confronteren’
  - Constructief onderhandelen: win-win denken
  - Belemmeringen overwinnen
  - Verzoeken doen
 • Oefenen met concrete praktijksituaties (met professionele trainingsacteur; niet verplicht)
 • Afronden individueel actieplan
 • Evaluatie en afsluiting


Praktische informatie over de training Motiverende gespreksvoering

De training heeft de volgende opzet:
Tijdsduur: 2 dagen
Tijden: 9.00 - 17.00 uur
Groepsgrootte: 6 - 10 personen
Locatie: omgeving Leiden of Utrecht

Kostenindicatie

De kosten hangen af van de invulling van de training.

Planning

De training Motiverende gespreksvoering kan vanaf 2 weken na opdrachtbevestiging starten.


Aanmelden

Wilt u meer informatie, dan nodig ik je van harte uit om vrijblijvend contact met mij op te nemen via tel. 06-50944291 of email Info@MaartenStoffers.nl.
Ook als je alleen advies wilt en nog niet weet of je wel een training wilt.