Hartvaardigheden

Hartvaardigheden zijn die vaardigheden die je helpen om minder vanuit je ego en meer vanuit je hart te leven, zoals gunnen, vergeven, vertrouwen, loslaten, maar ook durven, incasseren, verantwoordelijkheid nemen en genieten.

Het ontwikkelen en inzetten van je hartvaardigheden maakt jou gelukkiger, maar ook de mensen om je heen - en de wereld als geheel. Het blijkt een krachtige ingang om in contact te komen met wat jij werkelijk wilt en inzicht te krijgen hoe je hier ook daadwerklijk naar kunt leven.

Voor een mindmap met ca. 30 hartvaardigheden, zie hier.
Een uitgebreidere mindmap, met ca. 60 hartvaardigheden, vind je hier.

Wil je meer informatie over de basisworkshop? Klik dan hier voor de brochure.

De eerstvolgende workshops Hartvaardigheden zijn (2018):
- Maandag 14 januari - Basisworkshop: Hartvaardigheden in je leven
- Donderdag 14 februari - Thema: Hartvaardigheden in relaties
- Woensdag 6 maart - Speciaal gericht op artsen/zorgprofessionals
- Woensdag 10 april - Basisworkshop: Hartvaardigheden in je leven
- Woensdag 15 mei - Thema: (Zelf-)Compassie
- Vrijdag 7 juni - Thema: Confronteren
- Woensdag 10 juli - Basisworkshop: Hartvaardigheden in je leven

Klik hier om je aan te melden.

Wil je een lezing of een mini-workshop aanvragen, wil je het onderwerp zelf (als trainer) gebruiken in je trainingen of wil je me persoonlijk spreken, bel me dan op 06-50944291. Of mail me: info@hartvaardigheden.nl .

Hartelijke groet!
Maarten


Klik hier om je aan te melden voor een workshop