Veel teams functioneren best 'prima', maar weinig teams zijn perfect. Vaak spelen vragen als:

 • Hoe gaan we om met de komende bezuinigingen?
 • Hoe zorgen we dat de twee 'bloedgroepen' uit de oude teams goed samensmelten tot één team?
 • Hoe kunnen we zorgen dat teamleden elkaar meer feedback geven?
 • Hoe leren we als team onze grenzen te bewaken, bijvoorbeeld naar klanten, hoger management of (in de zorg:) familie?
 • Hoe kunnen we effectiever worden om anderen te beïnvloeden?
 • Hoe gaan we om met (sluimerende of expliciete) conflicten binnen ons team?
 • Hoe zorgen we dat onze overleggen korter maar toch effectiever zijn?

Antwoorden op deze vrage kunnen bijdragen aan 'goed en prettig samenwerken'.


Als een team goed en prettig (samen)werkt, snijdt het mes aan meerdere kanten:

 • Het team levert een goed product af waar de (externe of interne) klanten zeer tevreden over zijn
 • De leidinggevende heeft een goed contact met het team, zodat veranderingen snel en soepel worden doorgevoerd
 • De teamleden werken met plezier, zijn weinig ziek en hebben weinig verloop
 • De communicatie is open, zodat correcties snel worden gemeld en doorgevoerd


Uw team succesvol

Teamcoaching (of teambegeleiding) draagt er aan bij dat ook uw team succesvol wordt.
Via een stapsgewijze aanpak wordt bepaald waar de kwaliteiten en de knelpunten van het team zitten en hoe het team nog beter en prettiger kan samenwerken. Diverse instrumenten zijn beschikbaar om zowel de productiviteit als de onderlinge sfeer in het team te verbeteren. Afhankelijk van uw doelstellingen maken we samen een aanpak om die doelstellingen te realiseren.