We leven om gelukkig te zijn.

Goed en prettig werken is daar een belangrijk onderdeel van.

Ieder mens wil gelukkig zijn en graag iets voor anderen betekenen; privé en op het werk.

Via training, coaching en advies stel ik mensen, teams en organisaties in staat tot het:

  • Leven en werken naar de eigen visie
  • Vertalen van de visie in dagelijkse werkzaamheden
  • Benutten van ieders talenten
  • Vergroten van vaardigheden (waar wenselijk)


Deze gedachte is verbeeld in mijn logo:

  • Het hartje in het midden en de punt naar boven staan voor de wens van ieder mens om iets bij te dragen aan anderen
  • De kleurige uitstraling staat voor het levensdoel 'genieten'
  • De punt naar beneden staat voor de aardse noodzaak om genoeg geld te verdienen (als mens, team en organisatie)
  • De punt naar rechts staat voor ontwikkeling en groei
  • De punt naar links staat voor het aanvullen van tekorten of het genezen van oud zeer

Ik geloof dat het mogelijk is: een samenleving waarin iedereen gelukkig is, kan genieten, iets bijdraagt aan anderen, zich ontwikkelt, kwetsuren heelt en hiervoor voldoende middelen van bestaan heeft. Dat is mijn droom en mijn visie - en daar zet ik me graag met hart en ziel voor in.