Heb je je vraag nog niet helder? Je kunt stapsgewijs meer zicht krijgen op je vraag door na te gaan:


  • Hoe is de situatie nu, wat is wenselijk, en wat is de oorzaak van het verschil tussen deze twee?
  • Wie zijn er bij de situatie betrokken, en wat zijn hun belangen?
  • Welke verschillende kanten en wensen heb ik in mij zelf?
  • Wat is het doel van mij persoonlijk, mijn team of mijn organisatie?
  • Welke (onuitgesproken) gevoelens spelen een rol?
  • Wat zijn verschillen in hoe mensen denken, wat mensen willen, en waar mensen op uit zijn?
  • Wat is er nodig om tot een win-win-win-oplossing te komen?


Afhankelijk van je antwoorden op deze vragen word jij je bewust waar voor jou de kneep zit en komt een oplossing vanzelf dichterbij.