Trainingen in persoonlijke effectiviteit hebben vaak als doel dat je als deelnemer:

  • Beter en prettiger kunt communiceren
  • Assertiever wordt en makkelijker (maar wel op een respectvolle manier) 'nee' zegt
  • Zo nodig je eigen motivatie, levensdoelen en inspiratie terugvindt
  • Je vrijer voelt om te doen wat je ten diepste zou willen doen


In dit kader geef ik regelmatig trainingen over onderwerpen als:

  • Time-management
  • Assertiviteit
  • Effectieve communicatie
  • Omgaan met lastig gedrag
  • Leidinggeven en leiding krijgen
  • Klantgericht denken en handelen


Praktische informatie over de trainingen in persoonlijke effectiviteit:

Bovenstaande trainingen omvatten een intakegesprek met de opdrachtgever en desgewenst ook een voorbereidingsopdracht voor de deelnemers.

Tijdsduur: 1-5 dagen

Kosten: afhankelijk van de invulling van de training

Aantal deelnemers: 4 - 12