U werkt in een team of geeft leiding aan een team. Werkt uw team helemaal naar wens? Of is er nog winst te halen op het gebied van:

 • Het geven van feedback
 • Het maken en nakomen van afspraken
 • Collegiale ondersteuning (elkaar 'helpen')
 • 'Nee' zeggen
 • Oplossen van spanningen of conflicten
 • Ondersteuning bij elkaars persoonlijke ontwikkeling


Teams die zich verder willen ontwikkelen zijn gebaat bij versterking van hun vaardigheden in:

 • Feedback geven en ontvangen
 • Kennis delen
 • Verschillen leren kennen, waarderen en benutten
 • Klantgerichtheid
 • Omgaan met lastig en/of agressief gedrag
 • Zelfsturing
 • Collegialiteit
 • Conflicthantering
 • Groepsgericht time-management (werkplanning maken en nakomen)
 • Afspraken maken (en nakomen)


Naast gerichte vaardigheidstrainingen zijn teamtrajecten mogelijk, inclusief de invulling van een enkele 'teamdag'.