Teamtrainingen kunnen verschillende doelen hebben, zoals:

 • Beter communiceren en samenwerken
 • Elkaar beter leren kennen
 • Onderlinge verschillen leren waarderen en benutten
 • Het oplossen en loslaten van 'oud zeer' binnen het team
 • Afspraken maken over werkwijze en besluitvorming
 • Als team meer 'op 1 lijn komen'
 • Besluitvaardiger en/of efficiĆ«nter vergaderen

Bij de trainingen staan inhoud en doelstelling voorop. Het gaat echt ergens over! Uiteraard wordt de training zo opgezet dat deelnemers zich er prettig en veilig bij voelen, maar als confrontaties nodig zijn om iemand (of het team als geheel) verder te helpen, dan zullen die confrontaties niet uit de weg worden gegaan.

In teamtrainingen komen vaak de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het 'VOUTA'-model als kapstok voor goed en prettig samenwerken
 • De wisselwerking tussen 'sturen en volgen' tussen leidinggevenden en medewerkers
 • Situationeel leidinggeven en leiding krijgen
 • Verschillende manieren om mensen te beïnvloeden
 • Stijlen om effectief met conflicten om te gaan
 • Feedback geven/ontvangen en aanspreken
 • Het belang van begrip tonen
 • Besluitvorming


Teamtrainingen starten altijd met een intakegesprek met de opdrachtgever. Meestal wordt aan de medewerkers ook een voorbereidingsopdracht gegeven.
U kunt gebruiken van meerdere 'quickscans samenwerking': vragenlijsten om snel de sterktes en zwaktes van uw team in kaart te brengen.

Praktische informatie over teamtrainingen

Tijdsduur: 1-5 dagen
De tijdsduur is afhankelijk van de doelstelling en ambitie van de opdachtgever, en van het beginniveau van de deelnemers.

Kosten: afhankelijk van de invulling van de training

Aantal deelnemers: 4 - 12

Locatie: in overleg.

Planning: teamtrainingen kunnen doorgaans binnen 3 weken na het intakegesprek worden gestart.