Veel technici zijn bevlogen professionals - in de techniek. Communicatie en 'soft skills' zijn minder vanzelfsprekend. Relevante vragen voor technici (en ICT-ers) zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe overtuig ik mensen die mijn logische gedachtegang niet kunnen volgen?
 • Hoe ga ik om met mensen die erg emotioneel zijn?
 • Hoe vul ik mijn (nieuwe) rol als leidinggevende in?
 • Hoe kan ik mensen motiveren om taken te doen die 'niet leuk' zijn?
 • Moet je aan vrouwen anders leiding geven dan aan mannen?
 • Hoe kun je 'nee' zeggen als mensen je onder druk zetten om iets te doen wat je niet wilt doen?
 • Hoe kun je tot een oplossing komen waar beide gesprekspartners tevreden over zijn?
 • Hoe zorg ik dat we tijdens werkoverleggen niet te veel afdwalen maar daadwerkelijk besluiten nemen?
 • Hoe maak ik een klant duidelijk dat hij niet voor een dubbeltje op de eerste rang kan zitten?
 • Hoe kan ik het beste omgaan met conflicten?
 • Hoe kan ik meer delegeren?

Elke training kan worden afgestemd op de specifieke vragen en leerdoelen van de deelnemers.

Enkele voorbeelden:

Software-bedrijf: training managementvaardigheden

Teamleiders van een succesvol ICT-bedrijf leerden bovenal om meer oog te hebben voor de menselijke kant van hun werk, inclusief gevoelens van henzelf, hun medewerkers en hun klanten. Dat leiddt tot 'klantgerichter en prettiger werken' van hun team.


ICT-afdeling van transportbedrijf

ICT-medewerkers van een transportbedrijf leerden andere manieren om mensen te beïnvloeden. Afhankelijk van hun karakter leerden sommigen om assertiever op te treden, en anderen juist om sensitiever en geduldiger te zijn.