Coaching

Er zijn verschillende soorten coaching:
- Vraagverheldering: om helder te krijgen wat je vraag is. De meeste coachtrajecten beginnen met 'vraagverheldering'; zeker bij teamtrajecten kan het even zoeken zijn voordat de eigenlijke vraag helder is.
- Individueel: individuele coaching voor professionals of leidinggevenden (management- of executive coaching)
- Duo-coaching: voor twee collega's of partners die hun samenwerking (verder) willen verbeteren of een knelpunt willen oplossen
- Team-coaching: als een team behoefte heeft ondersteuning op het gebied van samenwerking of communicatie
- Intervisie: als een aantal individuen met elkaar regelmatig werkgerelateerde, persoonlijke vraagstukken wil bespreken

Nadere inhoudelijke informatie over elk van deze soorten coaching is te vinden op de sub-pagina's van deze pagina Coaching.

Intakeprocedure

1. Je laat me weten dat je belangstelling hebt voor (een vorm van) coaching.
2. We overleggen en maken in principe een live-afspraak voor een intake-gesprek.
3a - Individuele trajecten:
Na het eerste half uur van het intakegesprek bepaal je of je verder wilt met mij.
Zo niet, dan betaal je niets.
Zo wel, dan betaal je ook het eerste half uur.
Desgewenst kan het intakegesprek ook met de opdrachtgever (leidinggevende) plaatsvinden.
3b - Team-trajecten:
We bespreken in het intakegesprek de aanleiding, doelstelling en randvoorwaarden voor de training.
Op basis daarvan maak ik een voorstel (offerte).

Tarief

Het tarief voor coaching is inkomensafhankelijk.
Standaard: 150,- per uur (excl. 21% BTW); uitzonderingen zijn mogelijk.


Locatie

Individuele coaching kan plaatsvinden in mijn werkplek (kantoor aan huis), Burggravenlaan 9, Leiden. Sinds corona ga ik ook vaak wandelen, vanuit mijn huis via het Roomburgerpark naar polderpark/-bos Cronesteyn.
Desgewenst is coaching ook op locatie mogelijk. In dat geval worden OV-reistijd (50%) en reiskosten (0,28 per km) in rekening gebracht.