Intervisie is met name geschikt als er behoefte is aan:

  • Verdieping in het bespreken van casuïstiek
  • Aandacht voor persoonlijke thema's


Het opzetten van intervisie kan door een groep 4x met externe begeleiding bijeen te laten komen. Daarna kunnen de deelnemers doorgaans zelfstandig verder gaan met intervisie.

Intervisie is het meest effectief bij groepen van 4 tot 7 personen.